İnfluenza - TRANTRE

Antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur.
ANTİBİYOTİK REHBERİ
İçeriğe git

İnfluenza

HASTALIKLAR > Solunum
İNFLUENZA (GRİP)

Komplike olmayan vakalarda destek tedavisi +/- antiviral tedavi (<48 saatte başlanırsa hastalık süresini  yaklaşık 1 gün kısaltır)
Ağır seyirli veya >48 saat (eğer ciddi enfeksiyon riski, risk faktörü veya hastanede yatan hastalar için  yüksek risk varsa)
Antiviral tedavi, kesin veya şüpheli şüpheli influenza için mümkün olduğunca erken önerilir.
Hastanede yatan hastalar
Şiddetli-komplike-ilerleyici hastalığı olanlar
Grip komplikasyonları için daha yüksek riskli olanlar:
-2 yaşından küçük çocuklar
-65 yaş ve üstü yetişkinler
-Kronik pulmoner (astım dahil), kardiyovasküler (sadece hipertansiyon hariç), renal,  hepatik, hematolojik (orak hücre hastalığı dahil) olan kişiler, metabolik bozukluklar  (diabetes mellitus dahil) veya nörolojik ve nörogelişimsel şartlar (beyin, omurilik,  periferik sinir bozuklukları dahil, ve serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engelli, orta ila  şiddetli gelişimsel gecikme, müsküler distrofi veya spinal kord yaralanması)
-İlaçların neden olduğu da dahil olmak üzere immünosüpresyon veya HIV enfeksiyonu
-Hamile veya doğum sonrası kadınlar (doğum sonrası ilk 2 hafta)
-Uzun süreli aspirin tedavisi alan 19 yaşından küçükler
-Morbid obez olan kişiler (yani, vücut kitle indeksi 40'a eşit veya ondan büyük)
-Bakım evleri ve diğer kronik bakım tesisleri sakinleri

Tedavi
Oseltamivir: 2x75mg po 5 gün
Baloxivir: ≥80 kg-- 80mg po tek doz, 40-80 kg-- 40mg tek doz
Zanamivir 2x5mg puf 5 gün
Peramivir: unkomplike vakalarda onaylı
Amantadin-Rimantadin: 2x100mg 5 gün

Kemoproflaksi
Özellikle yüksek riskli hastalar için, bilinen veya şüpheli influenza ile yakın temasa maruz  kaldıktan sonra, antiviral profilaksiyi düşünün
48 saat içinde maruz kalınması durumunda
Oseltamivir 1x75mg po veya zanamivir 1x10mg puf 10 gün
BAÜN Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
TRANTRE
+90 266 612 14 61
Created with DRINH
İçeriğe dön