Bruselloz - TRANTRE

Antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur.
ANTİBİYOTİK REHBERİ
İçeriğe git

Bruselloz

HASTALIKLAR > Sistemik Hastalıklar
İlk Seçenek Rejim:
Streptomisin 1x15mg/kg (günlük maks 1g) im (2-3 hafta) + Doksisiklin 2x100mg po (6-8 hafta)
Streptomisin yerine Gentamisin 1x240mg im veya 5mg/kg im (<50kg) 7-10 gün verilebilir.
Toplam tedavi süresi en az 6 haftadır.

İkinci Seçenek Rejim (WHO önerisi) :
Rifampin 1x600-900mg po (en az 6 hafta) + Doksisiklin 2x100mg po (en az 6 hafta)

Alternatif Seçenek Rejim:
Rifampin 1x600mg po (1 ay) + Siprofloksasin 2x500mg po (1 ay)
Doksisiklin 2x100mg po po (1 ay) + Siprofloksasin 2x500mg po (1 ay)

Üçüncü Seçenek Rejim:
Trimetoprim / sulfametoksazol 3x160/800mg po + Gentamisin
TMP/SMX yüksek relaps oranı nedeniyle genellikle önerilmez

Gebelik:
Rifampin 1x600-900mg po

BAÜN Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
TRANTRE
+90 266 612 14 61
Created with DRINH
İçeriğe dön