Apse, Karaciğer - TRANTRE

Antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur.
ANTİBİYOTİK REHBERİ
İçeriğe git

Apse, Karaciğer

HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Patojenler: Klebsiella spp. E.coli, Streptococcci (anginosus veya viridans), Enterococci, Bacteroides spp.

İlk seçenekler:
- Seftriakson 1x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
- Sefotaksim 3x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
- Seftazidim 3x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
- Sefepim 2-3x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
- Piperasilin/tazobaktam 3x4.5gr iv
- Ertapenem 1x1gr iv
- Meropenem 3x1gr iv
- İmipenem 4x500mg iv
BAÜN Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
TRANTRE
+90 266 612 14 61
Created with DRINH
İçeriğe dön